© DF-Koekelare

Onze missie

Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten. Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed die de beleving verdiepen en verbreden. Daarmee beogen we zowel persoonlijke ontplooiing en emancipatie van alle inwoners van Vlaanderen en Brussel, als een sterkere sociale cohesie. Dat realiseren we in dialoog en wederzijds respect, solidariteit en een grote maatschappelijke bewogenheid. Samenwerking, kwaliteit en innovatie staan daarbij voorop. Davidsfonds staat voor een uitgesproken en actief engagement van vrijwilligers. Liefde voor onze taal en kunst, kennis van onze geschiedenis en zorg voor ons erfgoed gaan hand in hand met de inzet voor een warme en zorgzame gemeenschap. Met een open blik op de wereld en de toekomst omarmen wij de samenleving in al haar diversiteit.

7 klemtonen

Verankerd

Overal in Vlaanderen en Brussel is Davidsfonds actief: zowel in de stad als op het platteland kom je ons tegen. We richten de schijnwerpers op kunst, geschiedenis, erfgoed en de Nederlandse taal en delen de liefde voor cultuur. Zo werken we aan een warmer Vlaanderen, want we zijn ervan overtuigd dat cultuurbeleving het beste in mensen en in de samenleving naar boven haalt. Daarom promoten we cultuur in heel Vlaanderen en Brussel en stimuleren we iedereen om eraan deel te nemen.

Verbindend

Davidsfonds brengt cultuurliefhebbers, vrijwilligers, partners en andere organisaties samen rond cultuur. Als open netwerkorganisatie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe talenten, kruisbestuivingen en win-winsituaties, zowel binnen als buiten onze organisatie. We willen mensen goesting geven in cultuur en hen verenigen door middel van kwaliteitsvolle cultuurbeleving. Met een open blik op de wereld stellen we ons dynamisch, innovatief en wendbaar op om in te spelen op de veranderingen en uitdagingen in de samenleving.

Dichtbij

Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers in heel Vlaanderen en Brussel brengen we cultuur vlakbij. Taal, kunst, geschiedenis en erfgoed liggen op die manier voor iedereen binnen handbereik. Davidsfonds geeft bovendien een podium aan lokaal talent en zet zich in om het plaatselijke cultuurleven te laten bloeien. Als bevlogen cultuurpromotor willen we in elke stad en elk dorp het verschil maken, onder meer door aandacht te besteden aan lokale verhalen en projecten, lokale kunstenaars en experten.

Open

Davidsfonds staat open voor alle mensen die in Vlaanderen en Brussel leven en werken, ongeacht hun gender, leeftijd, afkomst, etniciteit of levensbeschouwing. We omarmen de maatschappij in al haar diversiteit en streven naar dialoog, solidariteit en wederzijds respect. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die cultuur wil beleven ook de kans krijgt om onbeperkt te participeren, verbinden we ons ertoe om zoveel mogelijk mensen over drempels heen te helpen. Alleen samen kunnen we hoger reiken, dieper zoeken en breder omarmen.

Aanstekelijk

Samen cultuur beleven doet deugd: daar zijn wij bij Davidsfonds van overtuigd. We willen jong en oud samenbrengen en de liefde voor cultuur doorgeven van generatie op generatie. Wie boeiende culturele ervaringen opdoet, krijgt alleen maar goesting naar meer. Anderen ontmoeten, kennis delen, ideeën uitwisselen en samen genieten en lachen verrijkt je. Davidsfonds wil energie, inspiratie en voldoening geven door iedereen volop te laten genieten van taal, kunst, geschiedenis en erfgoed.

Verdiepend

Davidsfonds brengt mensen in contact met verschillende kunstvormen en culturen. Zo zetten we hen aan om na te denken en een genuanceerde mening te vormen. Bovendien verdiep en verbreed je je cultuurervaring dankzij de ontmoeting en dialoog met anderen. Evenementen, cursussen, reizen en boeken van Davidsfonds bieden daar uitgelezen kansen toe. Zo is cultuur beleven meer dan consumeren: het helpt je om te groeien, jezelf te ontplooien en de wereld om je heen beter te begrijpen.

Bevlogen

Bezield, gedreven en geëngageerd: dat is wat Davidsfonds en onze vrijwilligers typeert. We zijn maatschappelijk bewogen en nemen een actieve rol op in de samenleving. Dankzij onze activiteiten rond cultuurbeleving bouwen we mee aan een warme, zorgzame en duurzame maatschappij. De uitdagingen en veranderingen in de samenleving gaan we daarbij niet uit de weg. We durven onszelf in vraag te stellen en te innoveren, andere stemmen aan het woord te laten en ambitie te tonen.
Davidsfonds missie
© DF-Koekelare

Onze missie

Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten. Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed die de beleving verdiepen en verbreden. Daarmee beogen we zowel persoonlijke ontplooiing en emancipatie van alle inwoners van Vlaanderen en Brussel, als een sterkere sociale cohesie. Dat realiseren we in dialoog en wederzijds respect, solidariteit en een grote maatschappelijke bewogenheid. Samenwerking, kwaliteit en innovatie staan daarbij voorop. Davidsfonds staat voor een uitgesproken en actief engagement van vrijwilligers. Liefde voor onze taal en kunst, kennis van onze geschiedenis en zorg voor ons erfgoed gaan hand in hand met de inzet voor een warme en zorgzame gemeenschap. Met een open blik op de wereld en de toekomst omarmen wij de samenleving in al haar diversiteit.

7 klemtonen

Verankerd

Overal in Vlaanderen en Brussel is Davidsfonds actief: zowel in de stad als op het platteland kom je ons tegen. We richten de schijnwerpers op kunst, geschiedenis, erfgoed en de Nederlandse taal en delen de liefde voor cultuur. Zo werken we aan een warmer Vlaanderen, want we zijn ervan overtuigd dat cultuurbeleving het beste in mensen en in de samenleving naar boven haalt. Daarom promoten we cultuur in heel Vlaanderen en Brussel en stimuleren we iedereen om eraan deel te nemen.

Verbindend

Davidsfonds brengt cultuurliefhebbers, vrijwilligers, partners en andere organisaties samen rond cultuur. Als open netwerkorganisatie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe talenten, kruisbestuivingen en win-winsituaties, zowel binnen als buiten onze organisatie. We willen mensen goesting geven in cultuur en hen verenigen door middel van kwaliteitsvolle cultuurbeleving. Met een open blik op de wereld stellen we ons dynamisch, innovatief en wendbaar op om in te spelen op de veranderingen en uitdagingen in de samenleving.

Dichtbij

Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers in heel Vlaanderen en Brussel brengen we cultuur vlakbij. Taal, kunst, geschiedenis en erfgoed liggen op die manier voor iedereen binnen handbereik. Davidsfonds geeft bovendien een podium aan lokaal talent en zet zich in om het plaatselijke cultuurleven te laten bloeien. Als bevlogen cultuurpromotor willen we in elke stad en elk dorp het verschil maken, onder meer door aandacht te besteden aan lokale verhalen en projecten, lokale kunstenaars en experten.

Open

Davidsfonds staat open voor alle mensen die in Vlaanderen en Brussel leven en werken, ongeacht hun gender, leeftijd, afkomst, etniciteit of levensbeschouwing. We omarmen de maatschappij in al haar diversiteit en streven naar dialoog, solidariteit en wederzijds respect. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die cultuur wil beleven ook de kans krijgt om onbeperkt te participeren, verbinden we ons ertoe om zoveel mogelijk mensen over drempels heen te helpen. Alleen samen kunnen we hoger reiken, dieper zoeken en breder omarmen.

Aanstekelijk

Samen cultuur beleven doet deugd: daar zijn wij bij Davidsfonds van overtuigd. We willen jong en oud samenbrengen en de liefde voor cultuur doorgeven van generatie op generatie. Wie boeiende culturele ervaringen opdoet, krijgt alleen maar goesting naar meer. Anderen ontmoeten, kennis delen, ideeën uitwisselen en samen genieten en lachen verrijkt je. Davidsfonds wil energie, inspiratie en voldoening geven door iedereen volop te laten genieten van taal, kunst, geschiedenis en erfgoed.

Verdiepend

Davidsfonds brengt mensen in contact met verschillende kunstvormen en culturen. Zo zetten we hen aan om na te denken en een genuanceerde mening te vormen. Bovendien verdiep en verbreed je je cultuurervaring dankzij de ontmoeting en dialoog met anderen. Evenementen, cursussen, reizen en boeken van Davidsfonds bieden daar uitgelezen kansen toe. Zo is cultuur beleven meer dan consumeren: het helpt je om te groeien, jezelf te ontplooien en de wereld om je heen beter te begrijpen.

Bevlogen

Bezield, gedreven en geëngageerd: dat is wat Davidsfonds en onze vrijwilligers typeert. We zijn maatschappelijk bewogen en nemen een actieve rol op in de samenleving. Dankzij onze activiteiten rond cultuurbeleving bouwen we mee aan een warme, zorgzame en duurzame maatschappij. De uitdagingen en veranderingen in de samenleving gaan we daarbij niet uit de weg. We durven onszelf in vraag te stellen en te innoveren, andere stemmen aan het woord te laten en ambitie te tonen.
Davidsfonds missie