© DF-Koekelare 
Links
Davidsfonds - Leuven.   Het   Davidsfonds   is   een   omvangrijk   cultuurnetwerk   dat   tegelijk   jeugd-   en volwassenenboeken    uitgeeft,    grote    en    kleine    evenementen    organiseert, cursussen   op   niveau   aanbiedt   en   reizen   met   een   meerwaarde   opzet.   Het Davidsfonds   is   actief   op   honderden   plekken,   in   heel   Vlaanderen,   en   focust in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst. Universiteit Vrije Tijd. Universiteit   Vrije   Tijd   Davidsfonds   ging   in   het   najaar   van   1993   van   start. Toen   werden   op   vier   plaatsen   twee   cursussen   per   jaar   georganiseerd   over diverse    culturele    onderwerpen.    Onder    druk    van    de    vraag    breidde    het initiatief   zich   op   korte   termijn   uit   tot   meer   dan   60   plaatsen,   waar   één   tot vier cursussen per jaar werden georganiseerd.   Ze   werden   gegeven   door   specialisten   uit   het   vakdomein,   die wetenschappelijk actief waren. Die    werden    aangesproken    op    basis    van    hun    capaciteit    om    zowel    de basisgegevens   van   het   onderwerp   als   de   meest   recente   wetenschappelijke vindingen    over    te    brengen    naar    geïnteresseerden    zonder    specifieke vooropleiding en om daarover met de deelnemers in gesprek te gaan.
Davidsfonds - Cultuurreizen  Voor informatie en reservatie: Inschrijven   voor   een   Davidsfonds   Cultuurreis   is   zeer   eenvoudig   en   kan   direct   van   bij u   thuis:   telefonisch,   via   deze   website,   per   e-mail   of   per   post/fax.   U   kan   ook   terecht bij een Omnia-reiskantoor. U betaalt geen dossierkosten.
© DF-Koekelare 
Links
Davidsfonds - Leuven.   Het    Davidsfonds    is    een    omvangrijk    cultuurnetwerk    dat tegelijk    jeugd-    en    volwassenenboeken    uitgeeft,    grote    en kleine     evenementen     organiseert,     cursussen     op     niveau aanbiedt     en     reizen     met     een     meerwaarde     opzet.     Het Davidsfonds     is     actief     op     honderden     plekken,     in     heel Vlaanderen,     en     focust     in     al     wat     het     doet     op     taal, geschiedenis en kunst. Universiteit Vrije Tijd. Universiteit   Vrije   Tijd   Davidsfonds   ging   in   het   najaar   van 1993   van   start.   Toen   werden   op   vier   plaatsen   twee   cursussen per   jaar   georganiseerd   over   diverse   culturele   onderwerpen. Onder   druk   van   de   vraag   breidde   het   initiatief   zich   op   korte termijn   uit   tot   meer   dan   60   plaatsen,   waar   één   tot   vier cursussen per jaar werden georganiseerd.   Ze   werden   gegeven   door   specialisten   uit   het vakdomein, die wetenschappelijk actief waren. Die   werden   aangesproken   op   basis   van   hun   capaciteit   om zowel   de   basisgegevens   van   het   onderwerp   als   de   meest recente   wetenschappelijke   vindingen   over   te   brengen   naar geïnteresseerden    zonder    specifieke    vooropleiding    en    om daarover met de deelnemers in gesprek te gaan.
Davidsfonds - Cultuurreizen  Voor informatie en reservatie: Inschrijven   voor   een   Davidsfonds   Cultuurreis   is   zeer   eenvoudig   en kan   direct   van   bij   u   thuis:   telefonisch,   via   deze   website,   per   e-mail of   per   post/fax.   U   kan   ook   terecht   bij   een   Omnia-reiskantoor.   U betaalt geen dossierkosten.