Een cultuurvereniging met vele tienduizenden gezinnen Creatief en vernieuwend Met een eigenzinnig cultureel aanbod Voor een open Vlaamse identiteit en christelijke spiritualiteit Erg voordelig: u betaalt in feite géén lidmaatschapsbijdrage   Welkom in cultuur Het Davidsfonds werd in 1875 te Leuven opgericht en is het grootste Vlaamse cultuurfonds. Sinds zijn oprichting bevordert het Davidsfonds cultuur in haar meest diverse vormen. Het zorgt voor de voortdurende vernieuwing van zijn aanbod en stimuleert zoveel mogelijk mensen om hiervan te genieten. Bovendien biedt het Davidsfonds mensen een duidelijke meerwaarde: ontmoeting en gesprek met anderen. In zijn culturele werking speelt het boek een belangrijke rol. Als oudste onafhankelijke Vlaamse uitgeverij brengt het Davidsfonds ieder jaar ongeveer honderd nieuwe publicaties: literaire en informatieve uitgaven, kinder- en jeugdboeken en cd’s. inspiratiebronnen zijn in de werking van het Davidsfonds aanwezig: het spiritueel-religieuze, de Vlaamse identiteit en de zorg voor taal. Als onafhankelijke cultuurorganisatie vertoont het Davidsfonds een grote openheid en heeft het in zijn werking onder meer aandacht voor de internationalisering van de samenleving. Mensen... Het Davidsfonds tracht met zijn werking een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Die werking wordt o.a. mogelijk door zijn 600 plaatselijke afdelingen, waar meer dan 6.000 bestuursleden actief bezig zijn met cultuur. Deze bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en engageren zich bewust in een open en onafhankelijke vereniging. Jaarlijks organiseren zij meer dan 8.000 activiteiten. Dit aanbod speelt sterk in op de mogelijkheden en de wensen van de plaatselijke gemeenschap. Zowat 70.000 leden-gezinnen en talloze niet- leden maken van dit aanbod gebruik. … en structuren Het Nationaal Bestuur, verkozen door de afdelingen, bepaalt de beleidslijnen van de vereniging. De Raad van Beheer voert het dagelijks beleid. Zij worden bijgestaan door het Nationaal Secretariaat dat de werking professioneel ondersteunt. Een belangrijk moment in de werking van het Davidsfonds is het Nationaal Congres, dat ook in de media weerklank kent. In 1996 was het congresthema ‘Taal is meer’, in 1997 werd er aandacht geschonken aan jongeren en cultuur in beweging. In 1998 was het onderwerp ‘Zin in geschiedenis’. Vernieuwende visies van specialisten worden er getoetst aan de praktische ervaring van de meer dan 800 bestuursleden die jaarlijks dit gebeuren meemaken. cultuuraanbod Op nationaal niveau is het Davidsfonds speciaal actief op drie domeinen. In een tijd waarin het historisch bewustzijn vermindert en de mensen voorbijgehold worden door de actualiteit, is de aandacht voor geschiedenis belangrijk. Omdat taal en lezen voor mensen een onmisbaar middel zijn om mondig zichzelf te zijn en om de wereld te ontdekken, organiseert het Davidsfonds tal van initiatieven op dat vlak. Bovendien zet het Davidsfonds zich in voor kunst en het behoud van het patrimonium. In deze optiek worden jaarlijks grote historische colloquia en conferentiecycli georganiseerd. Ook de zoektocht, de Junior Journalist-wedstrijd en het Groot Nederlands Dictee, uitgegroeid tot de grootste in hun soort, kaderen in deze optie. Daarnaast zorgt de werking ter plaatse voor een zeer ruim en gediversifieerd cultuuraanbod: lezingen, debatten, vieringen, podiumactiviteiten, concerten, tentoonstellingen, reizen, gespreksavonden, wedstrijden… Samen zijn ze goed voor bijna 9.000 ‘activiteitendagen’. Meer dan de helft heeft betrekking op kunst en cultuur in strikte zin, zowat 24% op mens, milieu, en maatschappij, 4% op Vlaamse Beweging en 4% op religie en spiritualiteit. Daarnaast zijn er ook activiteiten voor jongeren (4%). Ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten vervolledigen het aanbod (7%). Vernieuwend cultuuraanbod Cultuur zoekt naar nieuwe noden, naar antwoorden op nieuwe vragen en naar nieuwe antwoorden op oude vragen. Cultuur moet zich voortdurend vernieuwen. Omdat de behoefte aan kennis en inzicht toeneemt, startte het Davidsfonds bijna zeven jaar geleden Universiteit Vrije Tijd op vier plaatsen. Inmiddels is dit initiatief uitgebouwd in meer dan 70 regionale centra. Ook de vraag om leeskringen heeft het Davidsfonds herontdekt. Nieuwe inzichten uit diverse domeinen van de wetenschap tracht het Davidsfonds naar een zo ruim mogelijk publiek te brengen. In dit kader organiseert het o.a. grote wetenschappelijke tentoonstellingen, in samenwerking met de Stad Leuven en de K.U.Leuven. Woord en muziek Sinds zijn ontstaan verspreidde het Davidsfonds, dat aan de basis ligt van een groot aantal bibliotheken, meer dan twintig miljoen boeken. De lidmaatschapsformule van het Davidsfonds is trouwens een unicum in Vlaanderen, omdat zij berust op de jaarlijkse afname van een aantal zelf uitgegeven boeken en cd’s. Samen vormen de imprints Davidsfonds/Literair, Davidsfonds/Infodok, Davidsfonds/Leuven en Davidsfonds/Eufoda vandaag een van de belangrijkste uitgeefgroepen in Vlaanderen, voor wie kwaliteit het uitgangspunt is. Davidsfonds Uitgeverij is een van de weinige grote onafhankelijke uitgeverijen die in Vlaanderen zijn overgebleven. Heel wat Davidsfonds werken worden in vertaling gebracht door internationale uitgevers. Vele Davidsfonds auteurs worden gevraagd voor activiteiten van plaatselijke afdelingen: gespreksgroepen, conferenties, cursussen, literaire avonden… Zo draagt de uitgeverij bij tot de specifieke inhoud en het profiel van het Davidsfonds als vereniging. Blijvende uitdagingen In een Vlaanderen waar het Vlaams parlement en de Vlaamse regering een aantal functies van de Vlaamse Beweging hebben overgenomen, zal het Davidsfonds de actualiteit blijven volgen. IJveren voor een rechtvaardige behandeling van Vlaanderen en opkomen voor een efficiënt bestuur zal altijd de aandacht vragen van het Davidsfonds. Het wil er ook voor zorgen dat de Vlaamse stem in Europa wordt gehoord in aangelegenheden waarvoor Vlaanderen autonoom is. In een maatschappij die bovendien steeds sneller evolueert en internationaliseert, zal het Davidsfonds de mensen - meer nog dan vroeger - een geselecteerd en kwalitatief aanbod brengen van waardevolle cultuur. Bovendien zal het aandacht blijven schenken aan het spirituele, in een samenleving waar het economische domineert.
WELKOM
Ideologie
© DF-Koekelare 
Een cultuurvereniging met vele tienduizenden gezinnen Creatief en vernieuwend Met een eigenzinnig cultureel aanbod Voor een open Vlaamse identiteit en christelijke spiritualiteit Erg voordelig: u betaalt in feite géén lidmaatschapsbijdrage   Welkom in cultuur Het Davidsfonds werd in 1875 te Leuven opgericht en is het grootste Vlaamse cultuurfonds. Sinds zijn oprichting bevordert het Davidsfonds cultuur in haar meest diverse vormen. Het zorgt voor de voortdurende vernieuwing van zijn aanbod en stimuleert zoveel mogelijk mensen om hiervan te genieten. Bovendien biedt het Davidsfonds mensen een duidelijke meerwaarde: ontmoeting en gesprek met anderen. In zijn culturele werking speelt het boek een belangrijke rol. Als oudste onafhankelijke Vlaamse uitgeverij brengt het Davidsfonds ieder jaar ongeveer honderd nieuwe publicaties: literaire en informatieve uitgaven, kinder- en jeugdboeken en cd’s. inspiratiebronnen zijn in de werking van het Davidsfonds aanwezig: het spiritueel-religieuze, de Vlaamse identiteit en de zorg voor taal. Als onafhankelijke cultuurorganisatie vertoont het Davidsfonds een grote openheid en heeft het in zijn werking onder meer aandacht voor de internationalisering van de samenleving. Mensen... Het Davidsfonds tracht met zijn werking een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Die werking wordt o.a. mogelijk door zijn 600 plaatselijke afdelingen, waar meer dan 6.000 bestuursleden actief bezig zijn met cultuur. Deze bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en engageren zich bewust in een open en onafhankelijke vereniging. Jaarlijks organiseren zij meer dan 8.000 activiteiten. Dit aanbod speelt sterk in op de mogelijkheden en de wensen van de plaatselijke gemeenschap. Zowat 70.000 leden- gezinnen en talloze niet-leden maken van dit aanbod gebruik. … en structuren Het Nationaal Bestuur, verkozen door de afdelingen, bepaalt de beleidslijnen van de vereniging. De Raad van Beheer voert het dagelijks beleid. Zij worden bijgestaan door het Nationaal Secretariaat dat de werking professioneel ondersteunt. Een belangrijk moment in de werking van het Davidsfonds is het Nationaal Congres, dat ook in de media weerklank kent. In 1996 was het congresthema ‘Taal is meer’, in 1997 werd er aandacht geschonken aan jongeren en cultuur in beweging. In 1998 was het onderwerp ‘Zin in geschiedenis’. Vernieuwende visies van specialisten worden er getoetst aan de praktische ervaring van de meer dan 800 bestuursleden die jaarlijks dit gebeuren meemaken. cultuuraanbod Op nationaal niveau is het Davidsfonds speciaal actief op drie domeinen. In een tijd waarin het historisch bewustzijn vermindert en de mensen voorbijgehold worden door de actualiteit, is de aandacht voor geschiedenis belangrijk. Omdat taal en lezen voor mensen een onmisbaar middel zijn om mondig zichzelf te zijn en om de wereld te ontdekken, organiseert het Davidsfonds tal van initiatieven op dat vlak. Bovendien zet het Davidsfonds zich in voor kunst en het behoud van het patrimonium. In deze optiek worden jaarlijks grote historische colloquia en conferentiecycli georganiseerd. Ook de zoektocht, de Junior Journalist-wedstrijd en het Groot Nederlands Dictee, uitgegroeid tot de grootste in hun soort, kaderen in deze optie. Daarnaast zorgt de werking ter plaatse voor een zeer ruim en gediversifieerd cultuuraanbod: lezingen, debatten, vieringen, podiumactiviteiten, concerten, tentoonstellingen, reizen, gespreksavonden, wedstrijden… Samen zijn ze goed voor bijna 9.000 ‘activiteitendagen’. Meer dan de helft heeft betrekking op kunst en cultuur in strikte zin, zowat 24% op mens, milieu, en maatschappij, 4% op Vlaamse Beweging en 4% op religie en spiritualiteit. Daarnaast zijn er ook activiteiten voor jongeren (4%). Ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten vervolledigen het aanbod (7%). Vernieuwend cultuuraanbod Cultuur zoekt naar nieuwe noden, naar antwoorden op nieuwe vragen en naar nieuwe antwoorden op oude vragen. Cultuur moet zich voortdurend vernieuwen. Omdat de behoefte aan kennis en inzicht toeneemt, startte het Davidsfonds bijna zeven jaar geleden Universiteit Vrije Tijd op vier plaatsen. Inmiddels is dit initiatief uitgebouwd in meer dan 70 regionale centra. Ook de vraag om leeskringen heeft het Davidsfonds herontdekt. Nieuwe inzichten uit diverse domeinen van de wetenschap tracht het Davidsfonds naar een zo ruim mogelijk publiek te brengen. In dit kader organiseert het o.a. grote wetenschappelijke tentoonstellingen, in samenwerking met de Stad Leuven en de K.U.Leuven. Woord en muziek Sinds zijn ontstaan verspreidde het Davidsfonds, dat aan de basis ligt van een groot aantal bibliotheken, meer dan twintig miljoen boeken. De lidmaatschapsformule van het Davidsfonds is trouwens een unicum in Vlaanderen, omdat zij berust op de jaarlijkse afname van een aantal zelf uitgegeven boeken en cd’s. Samen vormen de imprints Davidsfonds/Literair, Davidsfonds/Infodok, Davidsfonds/Leuven en Davidsfonds/Eufoda vandaag een van de belangrijkste uitgeefgroepen in Vlaanderen, voor wie kwaliteit het uitgangspunt is. Davidsfonds Uitgeverij is een van de weinige grote onafhankelijke uitgeverijen die in Vlaanderen zijn overgebleven. Heel wat Davidsfonds werken worden in vertaling gebracht door internationale uitgevers. Vele Davidsfonds auteurs worden gevraagd voor activiteiten van plaatselijke afdelingen: gespreksgroepen, conferenties, cursussen, literaire avonden… Zo draagt de uitgeverij bij tot de specifieke inhoud en het profiel van het Davidsfonds als vereniging.
Ideologie
© DF-Koekelare 
Een cultuurvereniging met vele tienduizenden gezinnen Creatief en vernieuwend Met een eigenzinnig cultureel aanbod Voor een open Vlaamse identiteit en christelijke spiritualiteit Erg voordelig: u betaalt in feite géén lidmaatschapsbijdrage   Welkom in cultuur Het Davidsfonds werd in 1875 te Leuven opgericht en is het grootste Vlaamse cultuurfonds. Sinds zijn oprichting bevordert het Davidsfonds cultuur in haar meest diverse vormen. Het zorgt voor de voortdurende vernieuwing van zijn aanbod en stimuleert zoveel mogelijk mensen om hiervan te genieten. Bovendien biedt het Davidsfonds mensen een duidelijke meerwaarde: ontmoeting en gesprek met anderen. In zijn culturele werking speelt het boek een belangrijke rol. Als oudste onafhankelijke Vlaamse uitgeverij brengt het Davidsfonds ieder jaar ongeveer honderd nieuwe publicaties: literaire en informatieve uitgaven, kinder- en jeugdboeken en cd’s. inspiratiebronnen zijn in de werking van het Davidsfonds aanwezig: het spiritueel-religieuze, de Vlaamse identiteit en de zorg voor taal. Als onafhankelijke cultuurorganisatie vertoont het Davidsfonds een grote openheid en heeft het in zijn werking onder meer aandacht voor de internationalisering van de samenleving. Mensen... Het Davidsfonds tracht met zijn werking een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Die werking wordt o.a. mogelijk door zijn 600 plaatselijke afdelingen, waar meer dan 6.000 bestuursleden actief bezig zijn met cultuur. Deze bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en engageren zich bewust in een open en onafhankelijke vereniging. Jaarlijks organiseren zij meer dan 8.000 activiteiten. Dit aanbod speelt sterk in op de mogelijkheden en de wensen van de plaatselijke gemeenschap. Zowat 70.000 leden-gezinnen en talloze niet-leden maken van dit aanbod gebruik. … en structuren Het Nationaal Bestuur, verkozen door de afdelingen, bepaalt de beleidslijnen van de vereniging. De Raad van Beheer voert het dagelijks beleid. Zij worden bijgestaan door het Nationaal Secretariaat dat de werking professioneel ondersteunt. Een belangrijk moment in de werking van het Davidsfonds is het Nationaal Congres, dat ook in de media weerklank kent. In 1996 was het congresthema ‘Taal is meer’, in 1997 werd er aandacht geschonken aan jongeren en cultuur in beweging. In 1998 was het onderwerp ‘Zin in geschiedenis’. Vernieuwende visies van specialisten worden er getoetst aan de praktische ervaring van de meer dan 800 bestuursleden die jaarlijks dit gebeuren meemaken. cultuuraanbod Op nationaal niveau is het Davidsfonds speciaal actief op drie domeinen. In een tijd waarin het historisch bewustzijn vermindert en de mensen voorbijgehold worden door de actualiteit, is de aandacht voor geschiedenis belangrijk. Omdat taal en lezen voor mensen een onmisbaar middel zijn om mondig zichzelf te zijn en om de wereld te ontdekken, organiseert het Davidsfonds tal van initiatieven op dat vlak. Bovendien zet het Davidsfonds zich in voor kunst en het behoud van het patrimonium. In deze optiek worden jaarlijks grote historische colloquia en conferentiecycli georganiseerd. Ook de zoektocht, de Junior Journalist- wedstrijd en het Groot Nederlands Dictee, uitgegroeid tot de grootste in hun soort, kaderen in deze optie. Daarnaast zorgt de werking ter plaatse voor een zeer ruim en gediversifieerd cultuuraanbod: lezingen, debatten, vieringen, podiumactiviteiten, concerten, tentoonstellingen, reizen, gespreksavonden, wedstrijden… Samen zijn ze goed voor bijna 9.000 ‘activiteitendagen’. Meer dan de helft heeft betrekking op kunst en cultuur in strikte zin, zowat 24% op mens, milieu, en maatschappij, 4% op Vlaamse Beweging en 4% op religie en spiritualiteit. Daarnaast zijn er ook activiteiten voor jongeren (4%). Ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten vervolledigen het aanbod (7%). Vernieuwend cultuuraanbod Cultuur zoekt naar nieuwe noden, naar antwoorden op nieuwe vragen en naar nieuwe antwoorden op oude vragen. Cultuur moet zich voortdurend vernieuwen. Omdat de behoefte aan kennis en inzicht toeneemt, startte het Davidsfonds bijna zeven jaar geleden Universiteit Vrije Tijd op vier plaatsen. Inmiddels is dit initiatief uitgebouwd in meer dan 70 regionale centra. Ook de vraag om leeskringen heeft het Davidsfonds herontdekt. Nieuwe inzichten uit diverse domeinen van de wetenschap tracht het Davidsfonds naar een zo ruim mogelijk publiek te brengen. In dit kader organiseert het o.a. grote wetenschappelijke tentoonstellingen, in samenwerking met de Stad Leuven en de K.U.Leuven. Woord en muziek Sinds zijn ontstaan verspreidde het Davidsfonds, dat aan de basis ligt van een groot aantal bibliotheken, meer dan twintig miljoen boeken. De lidmaatschapsformule van het Davidsfonds is trouwens een unicum in Vlaanderen, omdat zij berust op de jaarlijkse afname van een aantal zelf uitgegeven boeken en cd’s. Samen vormen de imprints Davidsfonds/Literair, Davidsfonds/Infodok, Davidsfonds/Leuven en Davidsfonds/Eufoda vandaag een van de belangrijkste uitgeefgroepen in Vlaanderen, voor wie kwaliteit het uitgangspunt is. Davidsfonds Uitgeverij is een van de weinige grote onafhankelijke uitgeverijen die in Vlaanderen zijn overgebleven. Heel wat Davidsfonds werken worden in vertaling gebracht door internationale uitgevers. Vele Davidsfonds auteurs worden gevraagd voor activiteiten van plaatselijke afdelingen: gespreksgroepen, conferenties, cursussen, literaire avonden… Zo draagt de uitgeverij bij tot de specifieke inhoud en het profiel van het Davidsfonds als vereniging. Blijvende uitdagingen In een Vlaanderen waar het Vlaams parlement en de Vlaamse regering een aantal functies van de Vlaamse Beweging hebben overgenomen, zal het Davidsfonds de actualiteit blijven volgen. IJveren voor een rechtvaardige behandeling van Vlaanderen en opkomen voor een efficiënt bestuur zal altijd de aandacht vragen van het Davidsfonds.
WELKOM
Ideologie
© DF-Koekelare