Anim exercitation nostrud eu commodo 
Glasramen in de Sint-Martinuskerk De gerestaureerde glasramen van de Sint-Martinuskerk Tijdens de Nacht van de geschiedenis gaven architect Frans Deschoenmaeker en Daniël Vandenbroucke info over de glasramen in de Sint-Martinuskerk. Architect Deschoenmaeker lichtte de restauratietechnieken toe, waarmee de negen glasramen in 2005 hersteld werden. Daniël Vandenbroucke schetste de beeldinhoud van de glasramen. Hier vindt u een beschrijving met foto's van de negen ramen. Klik ! De glasramen van het Middenkoor  (Pdf-formaat) De glasramen van de Zijbeuk rechts (Pdf-formaat) De glasramen van de Zijbeuk links (Pdf-formaat)
Algemene info over de glasramen 1.Korte geschiedenis van de glasramen (koorramen)   Wanneer werd de eerste kerk gebouwd?????? De vorige kerk werd gebouwd of verbouwd in + 1790    Was 25 m lang en 22 m breed    Toren was 38 m hoog    De kerk was te klein De huidige kerk:       + 1878: 5 bogen (schip -  westwaarts) bijgebouwd van 4,8 m x 5 bogen = 24 m       + 1878: toren ingevallen: afgebroken??       1909-1910: bouw van kruisbeuk, toren en sacristie NEOGOTISCHE stijl 60 m lang 22 m breed (kruisbeuk 35 m) toren, met 3 klokken, is 65 m hoog hoogte van de kerk is 17 tot 19 m.     2.De restauratie van de glasramen Door architect Frans Deschoenmaker   3 Beeldinhoud van de glasramen a) Waarom?      Bij het horen van het woord GLASRAAM denken we misschien aan de prachtige      glasramen van de kathedraal van Chartres. Worden we er niet door      gefascineerd, geboeid, bijna betoverd door de spelende kleurenpracht. ’s Morgens, bij het rijzen van de zon uit het oosten de eerste zonnestralen het keurrijke glas in onze kerk doorboort ontstaat er een explosie van heldere kleuren. Het zonlicht schept een kleurenrijkdom van bijna dansende beelden die bijna beginnen te bewegen.      Kom ’s morgens eens kijken in de kerk bij het rijzen van de zon. Is het niet      Verbijsterend. We beginnen te dromen!!      b) In 1902 gaat een mooie droom niet in vervulling!      Bij de bouw van het nieuwe koor in 1910 droomde men al van kleurrijke glasramen      In het Kerkarchief is er een voorontwerp van een glasraam van 1902: Ontwerp tekening der geschilderde Vensters voor de Parochiale Kerk van Couckelaere, juli 1902 SAMUEL COUCKE, Glasschilder, Korte Vulderstraat 16 Brugge J en S Coucke gebroeders, Opvolgers Men had nog geen deftige kerk en men droomde al van geschilderde glasramen.   c) De oude droom wordt na 50 jaar werkelijkheid… De Kerkraad van 21 december 1954 besliste om:       3 nieuwe kerkramen te plaatsen      het zal door een toelage van de gemeente bekostigd worden.   Op 10 februari 1955 werd door de gemeenteraad van Koekelare beslist de gemeente op zondag 3 juli 1955 toe te wijden aan het H. Hart van Jezus en, als blijvend aandenken, drie tweeledige kerkramen in het koor van de kerk aan te brengen. (uit ‘Koekelare aan het Heilig Hart zondag 3 juli 1995’)   De glasramen werden besteld door de Kerkfabriek van Sint-Martinus onder leiding van pastoor Hendrik Demeester, geboren te Roeselare op 13 december 1896 en gestorven op 11 maart 1976. Hij was hier pastoor van 1952 tot 1969. Voorzitter van de Kerkfabriek was Cyriel Costenoble, schrijver: Leden: Deketekare enz  O/past Firmin Baeckeland en Joseph Verhelst Burgemeester was Etienne Lootens.   d) Wie kreeg de opdracht? ROGIER VANDEWEGHE: op 21 mei 1923 geboren te Ruiselede. Hij is keramist, glaskunstenaar, kalligraaf, schilder en aquarist. Hij kreeg een opleiding aan Sint-Lucas te Gent (1940-1945) en volgde in 1947 een korte stage bij Joost Maréchal. Startte met zijn broer Laurent om keramiek te vervaardigen. Ze richtten het atelier PERIGNEN (=Lat voor vuur) op dat zich eerst vestigde in Aalter(1949) en dan verhuisde naar Beernem. In 1955 verliet Roger Perignen. In 1956 richtte hij het atelier AMPHORA (is een keramiekbedrijf) op te Sint-Andries Brugge. In de jaren negentig (1992) begon hij te schilderen en maakte aquarellen. Uit de prijsofferte blijkt (en briefwisseling):  - 21100 BEF voor Perignen  - 2000 BEF ereloon aan Vandeweghe voor kleurontwerp en tekenen van kartons Samen 23100 fr. voor een tweeledig raam.                     Rogier Vandeweghe is uitvoerder van de glasramen in de Duinenkerk te Koksijde We bezoeken deze op zaterdag 29 april deze Kerk.   Er zijn ook glasramen van Roger Vandeweghe in de abdijkerk van Ten Putte in Gistel Glasramen van Samuel Coucke zijn er ook te bewonderen      Michel English, Hij is de gewezen archivaris van het bisschoppelijke archief te Brugge en broer van Joe English. Hij stond de ontwerpers met raad en daad bij heeft heel wat aanduidingen en opmerkingen geformuleerd. Hij heeft de wapenschilden ontworpen. De vader van Michel Englisch was een Ier.   Joe Englisch (1882- Vinkem 1914): Schilder, ontwerp de kruisjes op de graven.     Guy Delodder Twee glasramen werden in 1992 door Guy Delodder uit Brugge ontworpen en geplaatst.    e) Bespreking van de glasramen Enkele opmerkingen Wanneer we nu de glasramen bekijken wordt er een voorval of gebeurtenis getoond uit het leven van patroons, parochieheiligen of martelaars. Vroeger wisten de mensen veel over de heiligen en hun mirakels en waarom ze aanroepen werden. Van de heiligenverering, die vroeger een belangrijk deel uitmakten van de volksdevotie, is niet veel meer overgebleven. Wie vandaag moeilijkheden heeft met zijn schoonmoeder gaat waarschijnlijk niet naar de Godelieve van Gistel. Bij tandpijn brandt men vandaag geen kaars voor de H. Apollonia. H Gertrudis voor muizen enz.. Maar ja Sint-Antonius wordt nog regelmatig aan het  werk gezet wanneer we een voorwerp verloren zijn!! Heiligen zijn grotendeels uit ons dagelijks leven verdwenen door het verwereldlijken van onze moderne maatschappij. Doch die heiligen duiken nog overal op: in musea, kerken, huizen, kapellen, in oude boeken, devotieprentjes en glasramen. We vinden overal restanten van de vroegere wijdverspreide volksdevotie. Ze vormen een belangrijk onderdeel uit ons verleden. Het is belangrijk om te weten met welke heilige men geconfronteerd wordt. Deze onwetendheid leidt tot problemen. We proberen wat achtergrondinformatie te geven: de taferelen met de attributen vertellen ons iets over het leven of de dood van de heiligen, maar refereren ook naar hun verering, waartegen ze aanroepen worden en ook voor welk beroep ze als patroonheilige fungeerden.   d) Wanneer werden de drie glasramen in het middenkoor ingehuldigd() Uit Aanbevelingsboek (recommandeerboek):   Op zondag 26/6/1955 afgeroepen op de preekstoel.   Voor zondag 3 juli 1955   9 u 30 Hoogmis voor de Parochianen in open lucht op de Markt op monumentaal altaar, met Pontificale Assistentie ni capa magna van Mgr. De Smedt, Bisschop van Brugge op de troon. Mis voorgezongen door de Kosterschool van Torhout en door het volk meegezongen.   11 u Schouwing der versiering der straten door het comitee der H. Hartfeesten.   3 u Optocht van de H. Hartbonden van West-Vlaanderen van de Feeststoet. Plechtige Toewijding der Gemeente door Hr. Burgemeester Lootens. Onthulling van Gedenkteken aan Gemeentehuis. Inwijding van Brandvensters in onze Kerk.   7 u 30 Lof tvv H. Hart om welgelukken der H. Toewijding der Gemeente aan het H. Hart. In de brochure: ‘Koekelare aan het Heilig hart – zondag 3 juli en de affiche die  het H. Hartefeest aankondigde, wordt de ‘Inwijding van Brandvensters in de Kerk’ niet vermeld.
Lorem Ipsum Dolor NEW Koksijde   Koksijde Koksijde   Koksijde More Info More Info More Info More Info
© DF-Koekelare 
Herinneringen
culturele uitstap op zaterdag 29 april ’06:   bezoek aan  KOKSIJDE   programma           wij vertrekken in Koekelare om 8u.30 (parkeerplein “De Buidel”) 9u.15 –9u.45: bezoek o.l.v. een gids aan de prachtige O.-L.-V. ter Duinenkerk 10 – 12 uur   bezoek o.l.v. een gids aan  TEN DUINEN 10-11 uur      de site buiten 11-12 uur      het moderne abdijmuseu                     en het schitterende zilvermuseum   12 – 13u.45: middaglunch 14 – 15 uur: u kunt kiezen tussen :   ofwel een duinenwandeling in de “Doornpanne” tot aan de “Hoge Blekker”  ofwel een bezoek aan het “Bezoekerscentrum”, een museum over de fauna en flora van deze omgeving   15u.15 : koffiepauze 16 – 17u.30: bezoek o.l.v. een gids aan het museum Paul DELVAUX, de wereldbefaamde surrealistische schilder   17u.30…even napraten bij een drankje   tegen 19 u.: terug in Koekelare prijs:  20 euro           = alles inbegrepen, behalve uw middaglunch               (= gids in de Duinenkerk/ entree + gids in de abdij Ten Duinen                entree + gids in het Delvauxmuseum/ 2 drankjes/het vervoer)
Ten Duinen Abdij (gids), De Duinenkerk (gids) Duinenwandeling na het middagmaal Museum Paul Delvaux
Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Hugo Vandamme Hugo Vandamme Karel Vander Espt Karel Vander Espt Gent 2009 Gent 2009 Goedendagroute Goedendagroute Prof. Provoost Prof. Provoost Orgel St. Martinus Orgel St. Martinus Trappist Trappist Jules Anseeuw Jules Anseeuw Junior Journalist Junior Journalist Meetjesland 2012 Meetjesland 2012 Brussel 2010 Brussel 2010 Uitnodigingen Uitnodigingen
Vlaanderen 2020 Vlaanderen 2020 Toast Literair Toast Literair Karel de Gheldere Karel de Gheldere
Een greep uit de voorbije activiteiten
Programma’s vorige jaren 90 jaar DF-Koekelare
Glasramen in de Sint-Martinuskerk De gerestaureerde glasramen van de Sint- Martinuskerk Tijdens de Nacht van de geschiedenis gaven architect Frans Deschoenmaeker en Daniël Vandenbroucke info over de glasramen in de Sint- Martinuskerk. Architect Deschoenmaeker lichtte de restauratietechnieken toe, waarmee de negen glasramen in 2005 hersteld werden. Daniël Vandenbroucke schetste de beeldinhoud van de glasramen. Hier vindt u een beschrijving met foto's van de negen ramen. Klik ! De glasramen van het Middenkoor  (Pdf-formaat) De glasramen van de Zijbeuk rechts (Pdf-formaat) De glasramen van de Zijbeuk links (Pdf-formaat)
Algemene info over de glasramen 1.Korte geschiedenis van de glasramen (koorramen)   Wanneer werd de eerste kerk gebouwd?????? De vorige kerk werd gebouwd of verbouwd in + 1790    Was 25 m lang en 22 m breed    Toren was 38 m hoog    De kerk was te klein De huidige kerk:       + 1878: 5 bogen (schip -  westwaarts) bijgebouwd van 4,8 m x 5 bogen = 24 m       + 1878: toren ingevallen: afgebroken??       1909-1910: bouw van kruisbeuk, toren en sacristie NEOGOTISCHE stijl 60 m lang 22 m breed (kruisbeuk 35 m) toren, met 3 klokken, is 65 m hoog hoogte van de kerk is 17 tot 19 m.     2.De restauratie van de glasramen Door architect Frans Deschoenmaker   3 Beeldinhoud van de glasramen a) Waarom?      Bij het horen van het woord GLASRAAM denken we misschien aan de prachtige      glasramen van de kathedraal van Chartres. Worden we er niet door      gefascineerd, geboeid, bijna betoverd door de spelende kleurenpracht. ’s Morgens, bij het rijzen van de zon uit het oosten de eerste zonnestralen het keurrijke glas in onze kerk doorboort ontstaat er een explosie van heldere kleuren. Het zonlicht schept een kleurenrijkdom van bijna dansende beelden die bijna beginnen te bewegen.      Kom ’s morgens eens kijken in de kerk bij het rijzen van de zon. Is het niet      Verbijsterend. We beginnen te dromen!!      b) In 1902 gaat een mooie droom niet in vervulling!      Bij de bouw van het nieuwe koor in 1910 droomde men al van kleurrijke glasramen      In het Kerkarchief is er een voorontwerp van een glasraam van 1902: Ontwerp tekening der geschilderde Vensters voor de Parochiale Kerk van Couckelaere, juli 1902 SAMUEL COUCKE, Glasschilder, Korte Vulderstraat 16 Brugge J en S Coucke gebroeders, Opvolgers Men had nog geen deftige kerk en men droomde al van geschilderde glasramen.   c) De oude droom wordt na 50 jaar werkelijkheid… De Kerkraad van 21 december 1954 besliste om:       3 nieuwe kerkramen te plaatsen      het zal door een toelage van de gemeente bekostigd worden.   Op 10 februari 1955 werd door de gemeenteraad van Koekelare beslist de gemeente op zondag 3 juli 1955 toe te wijden aan het H. Hart van Jezus en, als blijvend aandenken, drie tweeledige kerkramen in het koor van de kerk aan te brengen. (uit ‘Koekelare aan het Heilig Hart zondag 3 juli 1995’)   De glasramen werden besteld door de Kerkfabriek van Sint-Martinus onder leiding van pastoor Hendrik Demeester, geboren te Roeselare op 13 december 1896 en gestorven op 11 maart 1976. Hij was hier pastoor van 1952 tot 1969. Voorzitter van de Kerkfabriek was Cyriel Costenoble, schrijver: Leden: Deketekare enz  O/past Firmin Baeckeland en Joseph Verhelst Burgemeester was Etienne Lootens.   d) Wie kreeg de opdracht? ROGIER VANDEWEGHE: op 21 mei 1923 geboren te Ruiselede. Hij is keramist, glaskunstenaar, kalligraaf, schilder en aquarist. Hij kreeg een opleiding aan Sint-Lucas te Gent (1940- 1945) en volgde in 1947 een korte stage bij Joost Maréchal. Startte met zijn broer Laurent om keramiek te vervaardigen. Ze richtten het atelier PERIGNEN (=Lat voor vuur) op dat zich eerst vestigde in Aalter(1949) en dan verhuisde naar Beernem. In 1955 verliet Roger Perignen. In 1956 richtte hij het atelier AMPHORA (is een keramiekbedrijf) op te Sint-Andries Brugge. In de jaren negentig (1992) begon hij te schilderen en maakte aquarellen. Uit de prijsofferte blijkt (en briefwisseling):  - 21100 BEF voor Perignen  - 2000 BEF ereloon aan Vandeweghe voor kleurontwerp en tekenen van kartons Samen 23100 fr. voor een tweeledig raam.                     Rogier Vandeweghe is uitvoerder van de glasramen in de Duinenkerk te Koksijde We bezoeken deze op zaterdag 29 april deze Kerk.   Er zijn ook glasramen van Roger Vandeweghe in de abdijkerk van Ten Putte in Gistel Glasramen van Samuel Coucke zijn er ook te bewonderen      Michel English, Hij is de gewezen archivaris van het bisschoppelijke archief te Brugge en broer van Joe English. Hij stond de ontwerpers met raad en daad bij heeft heel wat aanduidingen en opmerkingen geformuleerd. Hij heeft de wapenschilden ontworpen. De vader van Michel Englisch was een Ier.   Joe Englisch (1882- Vinkem 1914): Schilder, ontwerp de kruisjes op de graven.     Guy Delodder Twee glasramen werden in 1992 door Guy Delodder uit Brugge ontworpen en geplaatst.    e) Bespreking van de glasramen Enkele opmerkingen Wanneer we nu de glasramen bekijken wordt er een voorval of gebeurtenis getoond uit het leven van patroons, parochieheiligen of martelaars. Vroeger wisten de mensen veel over de heiligen en hun mirakels en waarom ze aanroepen werden. Van de heiligenverering, die vroeger een belangrijk deel uitmakten van de volksdevotie, is niet veel meer overgebleven. Wie vandaag moeilijkheden heeft met zijn schoonmoeder gaat waarschijnlijk niet naar de Godelieve van Gistel. Bij tandpijn brandt men vandaag geen kaars voor de H. Apollonia. H Gertrudis voor muizen enz.. Maar ja Sint-Antonius wordt nog regelmatig aan het  werk gezet wanneer we een voorwerp verloren zijn!! Heiligen zijn grotendeels uit ons dagelijks leven verdwenen door het verwereldlijken van onze moderne maatschappij. Doch die heiligen duiken nog overal op: in musea, kerken, huizen, kapellen, in oude boeken, devotieprentjes en glasramen. We vinden overal restanten van de vroegere wijdverspreide volksdevotie. Ze vormen een belangrijk onderdeel uit ons verleden. Het is belangrijk om te weten met welke heilige men geconfronteerd wordt. Deze onwetendheid leidt tot problemen. We proberen wat achtergrondinformatie te geven: de taferelen met de attributen vertellen ons iets over het leven of de dood van de heiligen, maar refereren ook naar hun verering, waartegen ze aanroepen worden en ook voor welk beroep ze als patroonheilige fungeerden.   d) Wanneer werden de drie glasramen in het middenkoor ingehuldigd() Uit Aanbevelingsboek (recommandeerboek):   Op zondag 26/6/1955 afgeroepen op de preekstoel.   Voor zondag 3 juli 1955   9 u 30 Hoogmis voor de Parochianen in open lucht op de Markt op monumentaal altaar, met Pontificale Assistentie ni capa magna van Mgr. De Smedt, Bisschop van Brugge op de troon. Mis voorgezongen door de Kosterschool van Torhout en door het volk meegezongen.   11 u Schouwing der versiering der straten door het comitee der H. Hartfeesten.   3 u Optocht van de H. Hartbonden van West- Vlaanderen van de Feeststoet. Plechtige Toewijding der Gemeente door Hr. Burgemeester Lootens. Onthulling van Gedenkteken aan Gemeentehuis. Inwijding van Brandvensters in onze Kerk.   7 u 30 Lof tvv H. Hart om welgelukken der H. Toewijding der Gemeente aan het H. Hart. In de brochure: ‘Koekelare aan het Heilig hart – zondag 3 juli en de affiche die  het H. Hartefeest aankondigde, wordt de ‘Inwijding van Brandvensters in de Kerk’ niet vermeld.
Koksijde   Koksijde Koksijde   Koksijde
© DF-Koekelare 
Herinneringen
culturele uitstap op zaterdag 29 april ’06:   bezoek aan  KOKSIJDE   programma           wij vertrekken in Koekelare om 8u.30 (parkeerplein “De Buidel”) 9u.15 –9u.45: bezoek o.l.v. een gids aan de prachtige O.-L.-V. ter Duinenkerk 10 – 12 uur   bezoek o.l.v. een gids aan  TEN DUINEN 10-11 uur      de site buiten 11-12 uur      het moderne abdijmuseu                     en het schitterende zilvermuseum   12 – 13u.45: middaglunch 14 – 15 uur: u kunt kiezen tussen :   ofwel een duinenwandeling in de “Doornpanne” tot aan de “Hoge Blekker”  ofwel een bezoek aan het “Bezoekerscentrum”, een museum over de fauna en flora van deze omgeving   15u.15 : koffiepauze 16 – 17u.30: bezoek o.l.v. een gids aan het museum Paul DELVAUX, de wereldbefaamde surrealistische schilder   17u.30…even napraten bij een drankje   tegen 19 u.: terug in Koekelare prijs:  20 euro           = alles inbegrepen, behalve uw middaglunch               (= gids in de Duinenkerk/ entree + gids in de abdij Ten Duinen                entree + gids in het Delvauxmuseum/ 2 drankjes/het vervoer)
Ten Duinen Abdij (gids), De Duinenkerk (gids) Duinenwandeling na het middagmaal Museum Paul Delvaux
Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Hugo Vandamme Hugo Vandamme Karel Vander Espt Karel Vander Espt Gent 2009 Gent 2009 Goedendagroute Goedendagroute Prof. Provoost Prof. Provoost Orgel St. Martinus Orgel St. Martinus Trappist Trappist Jules Anseeuw Jules Anseeuw Junior Journalist Junior Journalist Meetjesland 2012 Meetjesland 2012 Brussel 2010 Brussel 2010 Uitnodigingen Uitnodigingen
Vlaanderen 2020 Vlaanderen 2020 Toast Literair Toast Literair Karel de Gheldere Karel de Gheldere
Glasramen in de Sint-Martinuskerk De gerestaureerde glasramen van de Sint-Martinuskerk Tijdens de Nacht van de geschiedenis gaven architect Frans Deschoenmaeker en Daniël Vandenbroucke info over de glasramen in de Sint-Martinuskerk. Architect Deschoenmaeker lichtte de restauratietechnieken toe, waarmee de negen glasramen in 2005 hersteld werden. Daniël Vandenbroucke schetste de beeldinhoud van de glasramen. Hier vindt u een beschrijving met foto's van de negen ramen. Klik ! De glasramen van het Middenkoor  (Pdf-formaat) De glasramen van de Zijbeuk rechts (Pdf-formaat) De glasramen van de Zijbeuk links (Pdf-formaat)
Algemene info over de glasramen 1.Korte geschiedenis van de glasramen (koorramen)   Wanneer werd de eerste kerk gebouwd?????? De vorige kerk werd gebouwd of verbouwd in + 1790    Was 25 m lang en 22 m breed    Toren was 38 m hoog    De kerk was te klein De huidige kerk:       + 1878: 5 bogen (schip -  westwaarts) bijgebouwd van 4,8 m x 5 bogen = 24 m       + 1878: toren ingevallen: afgebroken??       1909-1910: bouw van kruisbeuk, toren en sacristie NEOGOTISCHE stijl 60 m lang 22 m breed (kruisbeuk 35 m) toren, met 3 klokken, is 65 m hoog hoogte van de kerk is 17 tot 19 m.     2.De restauratie van de glasramen Door architect Frans Deschoenmaker   3 Beeldinhoud van de glasramen a) Waarom?      Bij het horen van het woord GLASRAAM denken we misschien aan de prachtige      glasramen van de kathedraal van Chartres. Worden we er niet door      gefascineerd, geboeid, bijna betoverd door de spelende kleurenpracht. ’s Morgens, bij het rijzen van de zon uit het oosten de eerste zonnestralen het keurrijke glas in onze kerk doorboort ontstaat er een explosie van heldere kleuren. Het zonlicht schept een kleurenrijkdom van bijna dansende beelden die bijna beginnen te bewegen.      Kom ’s morgens eens kijken in de kerk bij het rijzen van de zon. Is het niet      Verbijsterend. We beginnen te dromen!!      b) In 1902 gaat een mooie droom niet in vervulling!      Bij de bouw van het nieuwe koor in 1910 droomde men al van kleurrijke glasramen      In het Kerkarchief is er een voorontwerp van een glasraam van 1902: Ontwerp tekening der geschilderde Vensters voor de Parochiale Kerk van Couckelaere, juli 1902 SAMUEL COUCKE, Glasschilder, Korte Vulderstraat 16 Brugge J en S Coucke gebroeders, Opvolgers Men had nog geen deftige kerk en men droomde al van geschilderde glasramen.   c) De oude droom wordt na 50 jaar werkelijkheid… De Kerkraad van 21 december 1954 besliste om:       3 nieuwe kerkramen te plaatsen      het zal door een toelage van de gemeente bekostigd worden.   Op 10 februari 1955 werd door de gemeenteraad van Koekelare beslist de gemeente op zondag 3 juli 1955 toe te wijden aan het H. Hart van Jezus en, als blijvend aandenken, drie tweeledige kerkramen in het koor van de kerk aan te brengen. (uit ‘Koekelare aan het Heilig Hart zondag 3 juli 1995’)   De glasramen werden besteld door de Kerkfabriek van Sint-Martinus onder leiding van pastoor Hendrik Demeester, geboren te Roeselare op 13 december 1896 en gestorven op 11 maart 1976. Hij was hier pastoor van 1952 tot 1969. Voorzitter van de Kerkfabriek was Cyriel Costenoble, schrijver: Leden: Deketekare enz  O/past Firmin Baeckeland en Joseph Verhelst Burgemeester was Etienne Lootens.   d) Wie kreeg de opdracht? ROGIER VANDEWEGHE: op 21 mei 1923 geboren te Ruiselede. Hij is keramist, glaskunstenaar, kalligraaf, schilder en aquarist. Hij kreeg een opleiding aan Sint-Lucas te Gent (1940-1945) en volgde in 1947 een korte stage bij Joost Maréchal. Startte met zijn broer Laurent om keramiek te vervaardigen. Ze richtten het atelier PERIGNEN (=Lat voor vuur) op dat zich eerst vestigde in Aalter(1949) en dan verhuisde naar Beernem. In 1955 verliet Roger Perignen. In 1956 richtte hij het atelier AMPHORA (is een keramiekbedrijf) op te Sint-Andries Brugge. In de jaren negentig (1992) begon hij te schilderen en maakte aquarellen. Uit de prijsofferte blijkt (en briefwisseling):  - 21100 BEF voor Perignen  - 2000 BEF ereloon aan Vandeweghe voor kleurontwerp en tekenen van kartons Samen 23100 fr. voor een tweeledig raam.                     Rogier Vandeweghe is uitvoerder van de glasramen in de Duinenkerk te Koksijde We bezoeken deze op zaterdag 29 april deze Kerk.   Er zijn ook glasramen van Roger Vandeweghe in de abdijkerk van Ten Putte in Gistel Glasramen van Samuel Coucke zijn er ook te bewonderen      Michel English, Hij is de gewezen archivaris van het bisschoppelijke archief te Brugge en broer van Joe English. Hij stond de ontwerpers met raad en daad bij heeft heel wat aanduidingen en opmerkingen geformuleerd. Hij heeft de wapenschilden ontworpen. De vader van Michel Englisch was een Ier.   Joe Englisch (1882- Vinkem 1914): Schilder, ontwerp de kruisjes op de graven.     Guy Delodder Twee glasramen werden in 1992 door Guy Delodder uit Brugge ontworpen en geplaatst.    e) Bespreking van de glasramen Enkele opmerkingen Wanneer we nu de glasramen bekijken wordt er een voorval of gebeurtenis getoond uit het leven van patroons, parochieheiligen of martelaars. Vroeger wisten de mensen veel over de heiligen en hun mirakels en waarom ze aanroepen werden. Van de heiligenverering, die vroeger een belangrijk deel uitmakten van de volksdevotie, is niet veel meer overgebleven. Wie vandaag moeilijkheden heeft met zijn schoonmoeder gaat waarschijnlijk niet naar de Godelieve van Gistel. Bij tandpijn brandt men vandaag geen kaars voor de H. Apollonia. H Gertrudis voor muizen enz.. Maar ja Sint-Antonius wordt nog regelmatig aan het  werk gezet wanneer we een voorwerp verloren zijn!! Heiligen zijn grotendeels uit ons dagelijks leven verdwenen door het verwereldlijken van onze moderne maatschappij. Doch die heiligen duiken nog overal op: in musea, kerken, huizen, kapellen, in oude boeken, devotieprentjes en glasramen. We vinden overal restanten van de vroegere wijdverspreide volksdevotie. Ze vormen een belangrijk onderdeel uit ons verleden. Het is belangrijk om te weten met welke heilige men geconfronteerd wordt. Deze onwetendheid leidt tot problemen. We proberen wat achtergrondinformatie te geven: de taferelen met de attributen vertellen ons iets over het leven of de dood van de heiligen, maar refereren ook naar hun verering, waartegen ze aanroepen worden en ook voor welk beroep ze als patroonheilige fungeerden.   d) Wanneer werden de drie glasramen in het middenkoor ingehuldigd() Uit Aanbevelingsboek (recommandeerboek):   Op zondag 26/6/1955 afgeroepen op de preekstoel.   Voor zondag 3 juli 1955   9 u 30 Hoogmis voor de Parochianen in open lucht op de Markt op monumentaal altaar, met Pontificale Assistentie ni capa magna van Mgr. De Smedt, Bisschop van Brugge op de troon. Mis voorgezongen door de Kosterschool van Torhout en door het volk meegezongen.   11 u Schouwing der versiering der straten door het comitee der H. Hartfeesten.   3 u Optocht van de H. Hartbonden van West-Vlaanderen van de Feeststoet. Plechtige Toewijding der Gemeente door Hr. Burgemeester Lootens. Onthulling van Gedenkteken aan Gemeentehuis. Inwijding van Brandvensters in onze Kerk.   7 u 30 Lof tvv H. Hart om welgelukken der H. Toewijding der Gemeente aan het H. Hart. In de brochure: ‘Koekelare aan het Heilig hart – zondag 3 juli en de affiche die  het H. Hartefeest aankondigde, wordt de ‘Inwijding van Brandvensters in de Kerk’ niet vermeld.
Koksijde   Koksijde Koksijde   Koksijde
© DF-Koekelare 
Herinneringen
culturele uitstap op zaterdag 29 april ’06:   bezoek aan  KOKSIJDE   programma           wij vertrekken in Koekelare om 8u.30 (parkeerplein “De Buidel”) 9u.15 –9u.45: bezoek o.l.v. een gids aan de prachtige O.-L.-V. ter Duinenkerk 10 – 12 uur   bezoek o.l.v. een gids aan  TEN DUINEN 10-11 uur      de site buiten 11-12 uur      het moderne abdijmuseu                     en het schitterende zilvermuseum   12 – 13u.45: middaglunch 14 – 15 uur: u kunt kiezen tussen :   ofwel een duinenwandeling in de “Doornpanne” tot aan de “Hoge Blekker”  ofwel een bezoek aan het “Bezoekerscentrum”, een museum over de fauna en flora van deze omgeving   15u.15 : koffiepauze 16 – 17u.30: bezoek o.l.v. een gids aan het museum Paul DELVAUX, de wereldbefaamde surrealistische schilder   17u.30…even napraten bij een drankje   tegen 19 u.: terug in Koekelare prijs:  20 euro           = alles inbegrepen, behalve uw middaglunch               (= gids in de Duinenkerk/ entree + gids in de abdij Ten Duinen                entree + gids in het Delvauxmuseum/ 2 drankjes/het vervoer)
Ten Duinen Abdij (gids), De Duinenkerk (gids) Duinenwandeling na het middagmaal Museum Paul Delvaux
Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Een dagje Koksijde: Hugo Vandamme Hugo Vandamme Karel Vander Espt Karel Vander Espt Gent 2009 Gent 2009 Goedendagroute Goedendagroute Prof. Provoost Prof. Provoost Orgel St. Martinus Orgel St. Martinus Trappist Trappist Jules Anseeuw Jules Anseeuw Junior Journalist Junior Journalist Meetjesland 2012 Meetjesland 2012 Brussel 2010 Brussel 2010 Uitnodigingen Uitnodigingen
Vlaanderen 2020 Vlaanderen 2020 Toast Literair Toast Literair Karel de Gheldere Karel de Gheldere
Voorbije activiteiten